Reeglid

Ela oma lemmikmeeskondadele kaasa, liitudes kas tiim Malluka või tiim Ott Järvelaga ja võida ahvatlevaid auhindu!

Oleme seda suve oodanud eriti kaua nüüd ta tuleb. Meie FenixBetis elame EURO 2020 mängudele palavalt kaasa ja kutsusime kampa ka tuntud jalgpallieksperti Ott Järvelat ning jalgpallist veidi eemal olevat blogijat Mallukat, kes on mõlemad teinud ka enda panuseid. Teil on võimalik liituda nende tiimidega ja võita auhindu!

Tiim Mallukas vs tiim Ott Järvela

 • 1. Kampaania
 • 1.1. Kampaania kestab alates 07.06.2021 kuni 12.07.2021. (k. a).
 • 1.2. Kampaania korraldajaks on OÜ Novoloto (edaspidi Korraldaja), registrinumber 10159983, asukohaga J.Vilmsi 59 Tallinn, tel. 6116161, e-mail: novoloto@novoloto.ee, www.fenixbet.ee
 • 2. Kampaania sisu ja osalemine
 • 2.1. Igal EM-i mängupäeval on üks mäng, mille tulemust ennustavad Ott Järvela ja Mallukas. Ajavahemikus 11.06-23.06; 26.06 – 29.06; 02.07 – 03.07; 06.07 – 07.07; ja 11.07 Ott Järvela ja Mallukas ennustavad ühe ja sama jalgpallimängu tulemust ja koguvad õigesti ennustamise pealt punkte: õigesti ennustatud võitjariik annab ühe punkti ja õige skoor täiendavalt veel ühe punkti s.t maksimaalselt on võimalik teenida ühe EM mängu pealt 2 punkti.
 • 2.2. Kampaanias osalemiseks tuleb Osalejal veebilehel www.fenixjalka.ee valida ja liituda tiim Mallukas või tiim Ott Järvelaga ning sisestada oma andmed ja nõustuda kampaaniareeglitega. Kampaania kohta info saamiseks soovitab Korraldaja Kampaanias osalejal nõustuda OÜ Novoloto-lt pakkumiste saamisega. Tiimi on võimalik vahetada iga mängu puhul kuni 08.07.
 • 3. Auhinnad
 • 3.1. Vaheauhinnad:
  • 10x jalgpallisärki (auhinna loosimine toimub 11.06; 13.06; 15.06; 17.06; 19.06; 21.06; 22.06; 23.06; 02.07; 07.07)
  • 6x EURO 2020 jalgpalli palli (auhinna loosimine toimub 12.06; 14.06; 16.06; 26.06; 28.06; 11.07)
  • 6x 50€ Sportlandi kinkekaarti (auhinna loosimine toimub 18.06; 20.06; 27.06; 29.06; 03.07; 06.07)

  Vaheauhinnad loositakse välja lähtudes iga konkreetse mängu tulemusest ning tiim Mallukas ja tiim Ott Järvela ennustustest. Vaheauhinnad loositakse välja keskendudes konkreetse mängu võitnud tiimi liitujate vahel. Vaheauhindade võitjad selgitatakse välja, lähtudes kindlate päevade jalgpallimängude tulemustest ning tiim Mallukas või tiim Ott Järvela võidust, rakendades seejuures juhusliku numbri generaatori abi. Kui Ott Järvela ega Mallukas ei ennustanud õigesti, lähevad antud päeva auhinnad järgmise päeva auhindade hulka s.t järgmisel päeval on õigesti ennustanud tiimi liikmetel selle võrra suurem hulk auhindasid.

 • 3.2. Peaauhinnaks on nädalavahetusereis kahele EURO 2020 võitjariiki (väärtuses kokku kuni 2500 eurot koos käibemaksuga sh. kulud lennupiletid, majutus, hommikusöögibufee). Peaauhinna loosimine toimub 12.07.2021.

  Kampaania peaauhind loositakse välja kõigi vaheauhindu võitnud tiimiliikmete vahel juhusliku numbri generaatori abiga, kasutades selleks vabavaralist programmi. Sõidukuupäev, transport ja muud reisiga seotud detailid lepitakse võitjaga eraldi kokku. Peaauhind tuleb ära kasutada ühe tervikuna, st reisides kahekesi koos. Juhul, kui valitud sihtkohta on vaja sissesõidu viisat, tuleb võitjatel see endal taotleda. Peaauhinna võitja või tema reisikaaslane peab reisi toimumise ajaks olema vähemalt 18-aastane. Võitja ja tema reisikaaslane vastutavad täies mahus ise oma reisidokumentide kehtivuse eest. Korraldaja ei vastuta EU ametivõimude otsuse eest Võitjat mitte riiki lubada misiganes põhjusel (näiteks kehtetud reisidokumendid, turvariskid vms.) Võimalus kinnitada lende soovitud kuupäevadel sõltub lendude täituvusest, vajalik on paindlikkus kuupäevade osas. Peaauhinda ei ole lubatud vormistada kolmandatele isikutele.

 • 4. Andmete esitamisega annab Kampaanias osaleja nõusoleku Novoloto OÜ´le isikuandmete töötlemiseks Korraldaja kliendiandmete töötlemise põhimõtetes sätestatud eesmärkidel, ulatuses ja korras. Korraldaja kliendiandmete töötlemise põhimõtted on kättesaadavad www.fenixbet.ee kodulehel.
 • 4.1. Kampaanias osaleja annab korraldajale nõusoleku kasutada ja edastada kampaania korraldajale töötlemiseks enda isikuandmeid kampaania tulemuste kohta kokkuvõtete tegemiseks; võitjate välja loosimiseks ja nende teavitamiseks; võitja nime avaldamiseks AS Õhtuleht Kirjastus lehtedel ja sotsiaalmeedia kanalites; võitja nime avaldamiseks OÜ Novoloto sotsiaalmeedia kanalites ja uudiskirjas. Kampaania käigus saadud informatsiooni kasutatakse ainult loosimise läbiviimiseks ja käesolevates tingimustes märgitud eesmärkidel.
 • 4.2. Auhinnad saab kätte võitjaga eelnevalt kokkulepitud kuupäeval ja aadressil.
 • 4.3. Kui Auhinna võitjaga ei ole Korraldajal olenemata põhjustel võimalik ühendust saada 14 kalendripäeva jooksul pärast loosimistulemuste väljakuulutamist, on Korraldajal õigus jätta Auhind välja andmata või Auhind läheb teisele loosis osalejale.
 • 4.4. Auhinna väljastamisel on Novoloto OÜ esindajal õigus küsida Auhinna võitjalt isikut tõendavat dokumenti, mis on vajalik veendumaks, et Auhind väljastatakse õigele võitjale.
 • 4.5. Kui Kampaania võitja ei tule auhinnale järele korraldajast olenematutel põhjustel kahe kuu jooksul alates loosimisest, on Korraldajal õigus jätta auhind välja andmata.
 • 4.6. OÜ Novoloto töötleb kampaania käigus osaleja poolt esitatud isikuandmeid vastavalt Eesti Vabariigis kehtestatud seadusandlusele.
 • 4.7. Kampaania Reeglite kohaselt oma isikuandmete esitamisega annab Kampaanias osaleja Korraldajale nõusoleku kasutada töötlemiseks oma isikuandmeid Kampaania auhindade loosimisel Võitjate väljaselgitamiseks, Võitjate nimede avaldamiseks ja auhindade kätteandmiseks.
 • 5. Kampaania kohta tekkinud lisaküsimusi ja pretensioone saab esitada e-posti aadressil support@fenixbet.ee. Pretensioone saab esitada kuni 26.07.2021. ning hilisemaid pretensioone Korraldaja arutusele ei võta.
 • 5.1. Kampaania Auhindu ei asendada ega hüvitata rahas (va. peaauhind maksimaalselt 2500 eurot).
 • 5.2. Korraldaja jätab õiguse määrata osalejatele lisaauhindu või anda välja eriauhinnad ning muuta kampaania reegleid.
 • 5.3. Kampaanias võivad osaleda ainult täisealised füüsilised isikud ning ei saa osaleda Korraldaja töötajad ja nende pereliikmed/sugulased.
 • 5.4. Kui Auhinna Võitjat ei ole võimalik identifitseerida, kaotab auhinna Võitja õiguse auhinnale.
 • 5.5. Kui Auhinna võitmisel on tuvastatud kampaania reeglite rikkumisi on Korraldajal õigus võit tühistada.
 • 5.6. Korraldaja ei vastuta mistahes ebakorrektse informatsiooni või tehnilise vea eest, mis temast mittesõltuvatel asjaoludel võib täiendava õnnemängu läbiviimise käigus ilmneda.
 • 5.7. Vääramatu jõu (force majeure) korral jääb korraldajatele õigus katkestada kampaania ja jätta kõik auhinnad välja loosimata või võitjatele välja andmata, teavitades sellest Korraldaja sotsiaalmeedia või muude kanalite vahendusel.
 • 5.8. Kui Võitja ei vasta Korraldaja poolt kehtestatud Kampaania tingimustele, on Kampaanias osalenud Reegleid rikkudes või ei täida kõiki Reegleid, on Korraldajal õigus osaleja Kampaanias osalemisest eemaldada ja/või jätta talle Auhind üle andmata.